Thursday, March 29, 2018

Kurz základů vědecké práce AV ČR

Unikátní příležitost pro začínající doktorandy, jak se v jednom týdnu dozvědět haldy informací o tom, jak to ve vědeckém prostředí funguje. Kurz je zdarma, brněnští doktorandi ocení, že je přímo v městě jejich bydliště/pracoviště, a jediné, co pro účast musíte udělat, je přihlásit se včas na webu AV ČR Brno.

Když jsem loni v srpnu začínala na doktorátu, ani jsem nevěděla, kolik toho ještě nevím. Ve stavu scio me nihil scire ("vím, že nic nevím") se pravděpodobně budu nacházet celý život, ale už teď vím, že jsem tímto kurzem byla obohacena o řadu informací, které jsou pro orientaci ve vědeckém prostředí klíčové. Řadu věcí se naučíte časem s vlastními zkušenostmi, ale je dobré mít alespoň malý vhled do toho, jak vše funguje.

Kurz základů vědecké práce AV ČR se koná 4× ročně, vždy po dobu 5 pracovních dní (pondělí až pátek). O kvalitě jeho organizace jistojistě vypovídá i to, že program není nikdy stejný, a to ne snad proto, že organizátoři pokaždé hledají v různých vodách, kdo má zrovna čas přednášet. V průběhu kurzu totiž musíte vyplňovat formulář zpětné vazby, který je velmi důležitý při rozhodování, jestli přednášející bude prezentovat i v příštím běhu.

Abych se nepohybovala jen na obecné rovině, zmíním pár (z mého pohledu) důležitých přednášek, které mě na kurzu skutečně nadchly:

 • prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. z VÚVeL Brno se s vámi podělí o něco ze své editorské praxe, zmíní časté chyby při psaní publikací a jako bonus s ní můžete konzultovat vaše abstrakty/názvy abstraktů. MVDr. Radek Kašpar z Business Language Centre tuto přednášku doplní o pohled doktora, který teď často dělá korekturu vědeckých prací, a zmíní nejčastější nešvary Čechů v anglicky psaných odborných publikacích.
 • doc. Anna Putnová, Ph.D., MBA je bývalou poslankyní za TOP 09, bývalou děkankou Fakulty podnikatelské VUT a je aktivní v řadě dalších institucí. Pro mě byla "highlightem" celého kurzu. Paní docentka vykládá o umění rétoriky a jak správně prezentovat své vědecké výsledky. A celé tři hodiny, co vykládala, jsem jí doslova visela na rtech. Dává úžasné (a vtipné) příklady a rady nad zlato. Jednou bych chtěla umět mluvit přesně tak jako ona.
  O technikách přednášení si něco málo vyslechnete i z úst Mgr. Věry Staňkové, která je zase úplně jiným rétorem, avšak neméně kvalitním.
Výsledek obrázku pro anna putnová
doc. Anna Putnová
 • prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. je vedoucím Ústavu agrosystémů a bioklimatologie na MENDELU v Brně. Pan profesor vám energicky povykládá o tom, jak funguje grantový systém v ČR, co přesně vyjadřuje H-index, co se hodí/nehodí ve vědě dělat a vše si ukážete na krátkém příkladu, jak sepisovat grant specifického výzkumu. No a o tom, jak můžete žádat o peníze z fondů Evropské unie se dozvíte zase v jiné přednášce, a to konkrétně od paní Ing. Evy Hillerové z Technologického centra AV ČR, která vám dá na konci přednášky i pár tipů, jak psát úspěšné grantové přihlášky. 
Výsledek obrázku pro prof. zdeněk žalud
prof. Zdeněk Žalud
 • Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D. z Centra transferu technologií z MUNI vám dá vhled do toho, jak je to s průmyslově-právní ochranou vynálezů a jejich komercializací, včetně prezentace řady příkladů. Téma je následně prezentováno i z pohledu Ing. Lenky Scholzové z Centra transferu technologií AV ČR, ale takových přednášek není nikdy dost.
 • Mgr. Michal Petr z rektorátu MUNI vám řekne o tom, co byl tzv. kafemlejnek, proč už se tímto způsobem ve vědě nehodnotí a jak funguje nově zaváděný systém hodnocení vědy (M17+). Naváže tak na řadu témat, které ve své přednášce zmínil už pan prof. Žalud. Dále se dozvíte, kde všude je dobré mít profil, abyste vy i váš výzkum byli vidět (Researcher ID, ORCID ID, SCOPUS ID, Google Scholar, Researchgate, Academia.edu...).
No a dále ve stručných bodech zmíním pár dalších důležitých témat, které se na kurzu probírají:
 • Time management, pracovní zatížení a úloha stresu - Problematika, která trápí všechny doktorandy. A zároveň něco, co se těžko řeší jen formou poslouchání přednášky. Ale člověka to donutí trochu se zamyslet a třeba v průběhu kurzu přijde na to, že některé věci chce dělat trochu jinak. Jinými slovy, tento kurz může být dobrým impulsem pro (byť malou) změnu životního stylu.
 • Bioetika - Téma, které se těžko probere jen ve třech hodinách. Pan docent Kuře vám ale na pár (zajímavých či vtipných) příkladech dá dobrý vhled do pár stěžejních etických a bioetických problémů.
 • Moderní informační zdroje pro výzkum - Pokud si myslíte, že víte o hledání v literárních zdrojích vše, paní doktorka Machátová z MZK vás vyvede z omylu. V její prezentaci se dozvíte řadu fíglů, jak najít přesně to, co potřebujete. Informací je ale tolik, že nebýt materiálů, které si po přednášce můžete stáhnout z webu AV ČR, nestihnete si ani vše zapsat.
 • Základy počítačové bezpečnosti - V době, kdy se v EU zavádí tzv. GDPR, je toto téma velice aktuální, zvláště pro ty, kteří pracují s osobními daty. Řadu věcí zná každý (např. jak silné heslo je dobré volit), ale věděli jste například, že ať už zvolíte jakkoli silné heslo pro přihlašování do svého účtu ve Windows, dá se opravdu velmi snadno prolomit v pár minutách?
 • Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat - Při této přednášce je potřeba umět alespoň základy statistiky, jinak se velmi rychle ztratíte. Bohužel se jedná o velmi komplexní téma, které zkrátka nelze probrat v hodině a půl (dovolím si říci, že ani týden by nestačil - aby člověk statistiku pochopil opravdu do hloubky, vyžadovalo by to řadu cvičení po dobu několika týdnů či měsíců), nicméně přednášející se o to, abyste vše pochopili, alespoň velmi usilovně snaží.
Mám-li celý kurz a jeho přínos shrnout, rozhodně se jedná o akci, kterou stojí za to absolvovat. I teď po měsíci jsem se k řadě svých poznámek vrátila a vypsala si to nejdůležitější, co se mi bude hodit - a že toho nebylo málo. 

Tímto bych tedy chtěla poděkovat všem, kteří Kurz základů vědecké práce AV ČR pořádají, a vám, čtenářům (tedy pokud jste doktorandi), kurz opravdu hodně doporučuji.

A ještě jedna věc - pokud by vás zajímalo, jak je to s časovou náročností, jídlem apod. Kurzy začínají vždy v 9 hodin ráno, od pondělí do čtvrtka trvají do 5 hodin odpoledne, v pátek se končí lehce po poledni. V rámci kurzu je nabízeno drobné občerstvení ve formě čaje/kávy každou přestávku a poměrně vydatné svačinky v dopoledním i odpoledním bloku. Oběd zajištěn není, nicméně v okolí místa konání (Čechyňská 19) je řada podniků, kam se můžete jít za rozumný peníz dobře najíst (Restaurace Henri, Veg8 Café, Bistro Bellavista, případně LIDL, pokud nechcete teplé jídlo).

No comments:

Post a Comment